Profil katedry Dizajnu FU TUKE

História Katedry dizajnu FU TUKE siaha do roku 1990, kedy bola zriadená ako samostatné pracovisko na Strojníckej fakulte TUKE. V roku 1998, spolu s Katedrou architektúry (pôsobila na Stavebnej fakulte od roku 1996), sa Katedra dizajnu pričinili o zriadenie Fakulty umení TUKE. Vzniku samostatnej Katedry dizajnu na SjF TUKE však predchádzala existencia špecializovaného pracoviska, zameraného na štúdium priemyselného dizajnu na Strojníckej fakulte. Zriadenie tohto pracoviska už v roku 1972 presadil a ďalej rozvinul Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Dirhan, DrSc. Po jeho odchode do dôchodku v roku 1981 pokračoval v jeho práci doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., ktorý v roku 1973 patril medzi prvých absolventov štúdia priemyselného dizajnu na SjF TUKE. Na Katedre dizajnu v minulosti pôsobili a aj naďalej pôsobia viaceré významné osobnosti. Do roku 2012 tu pôsobil prof. Tadeusz Blonski, ako vedúci katedry (1990 – 1994) a zároveň ako vedúci ateliéru produktového dizajnu. Ďalej tu do svojej smrti pracoval významný umelec doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD., ako zakladateľ a vedúci grafického ateliéru (1998 – 2012). Vo vedení Katedry dizajnu ďalej pôsobili doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc. (1994 – 2002), doc. Ing. Dušan Šuch, PhD. (2002 – 2005), prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. (2005 – 2021) a doc. Mgr.art. Andrej Haščák, ArtD. (od roku 2021). Dôležitú...

Ateliéry a pedagógovia Katedry dizajnu

PRIESTOR

W4 – 205|W4 – 214
Vedúci ateliéru:Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.
Odborní asistenti:Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD.
Mgr. art. Rastislav Jurčík, ArtD.

INDUSTRIAL

Vedúci ateliéru:doc. Ing. Peter Wohlfahrt, ArtD.
Odborný asistent:Ing. Eduard Weiss, ArtD

VIZUÁLNA KOMUNIKÁCIA

Vedúci ateliéru:doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.
Profesor:prof. Marian Oslislo
Docent:Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.
Odborná asistentka:Mgr. art. Lucia Tomaschová, ArtD.
Doktorandky:Mgr. art. Eva Jenčuráková
Mgr. art. Andrea Kováčová

INOVÁCIA

Vedúci ateliéru:prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.
Docent:Mgr. art. Pavol Capik, ArtD
Odborná asistentka:Mgr. art. Mária Bujňáková, ArtD.
Doktorand:Mgr. art. Patrik Knoblich

Publikácie a katalógy

Katedra dizajnu
Fakulta umení Košice

Watsonova 4,
040 01 Košice - Sever
www.futuke.sk

NEWSLETTER

Nezmeškaj žiadne novinky! Odoberaj newsletter
a buď informovaný ako prvý.

Spolupracuj s katedrou dizajnu